Bazaren Kulturhuset

Kom till Kulturhuset på torsdag eller fredag!

Vi finns på plats båda dagarna

  • Torsdag 8/2, kl 11-18
  • Fredag 9/2, kl 11-16

Läs mer om Bazaren