Om oss

Bakgrund

Hösten 2003 startade Fredrik Lindström tennisskolan Stockholm Tennis Academy & kort därefter Stockholm Sport Academy

Fredrik har genom åren arbetat med sport och ungdomar både internationellt samt nationellt och hade vid den tidpunkten 11 års tränarerfarenhet, bl a ifrån Dennis Van Der Meer´s tennisacademy South Carolina USA, där han blev certifierad Professional av den världstäckande tennisorganisationen PTR (Professional Tennis Registry).

Med sin utbildning och tränarerfarenhet utvecklade Fredrik ett unikt  träningssystem där de unga tennisspelarna lärde sig tekniskt riktiga slag från start. Alla tränare utbildades, då som nu, i träningssystemet och de arbetade gemensamt för att, redan på minitennisnivå, lägga grunden hos de unga spelarna. När juniorerna blev äldre fortsatte de sedan vidare till Mid- samt Juniortennis

Sommar 2005
Efter en tid upplevde Fredrik och tränarna att spelarnas fysiska utveckling behövde tränas även utanför tennisbanan. Multi Sport Camp började som ett träningsläger på Gymnastik- & Idrottshögskolan i Stockholm under sommaren 2005. Deltagarna fick där chansen att träna allsidigt genom en mängd olika sporter under en vecka, därav namnet Multi Sport Camp. Lägret blev en stor succé och under hösten fortsatte höstterminsträning och därefter vårterminsträning.

“Alla träningstillfällen inleddes då och även idag med en friidrottsuppvärmning. Jag själv som är tennistränare fick redan efter två terminer uppleva att tennisspelare som deltagit på Multi Sport Camp hade utvecklat sin koordinativa förmåga avsevärd. Detta blev synligt då teknikinlärningen för dessa underlättades, de lärde sig snabbare svåra tekniska rörelser. De spelarna kom självklart att finna större glädje av sin sport och det som är ännu roligare är att än idag utövar de tennis eller annan fysisk aktivitet med oss.” Fredrik Lindström

Kort därefter startades även Friidrott-,  Akrobatik-, Parkour och Fotbollsträning. Sporter som ingick i Multi Sport Camps träning från start. De olika sporterna har samma pedagogiska grund samt filosofi. Gemensamt är även fokus på allsidighet. Alla de fysiska egenskaperna, (styrka, snabbhet ,spänst, koordination och kondition), tränas varje pass.

Stockholm Sport Academy – Filosofi & Målsättning

Stockholm Sport Academy

– Erbjuder allsidig & omväxlande träning där alla de fysiska egenskaperna tränas
– Vill sprida och öka medvetandet om att motion och hälsa är viktigt
– Har inte utslagning, elitsatsning eller liknande, vi önskar skapa ett långsiktigt lärande och förmedla att träning är en livsstil
– Vill på ett roligt sätt inspirera ungdomar till att vara mer fysiskt aktiva och skapa en god vana att behålla livet ut

Allsidig träning & koordination

En röd tråd som löper genom Stockholm Sport Academys träning är allsidighet.
Alla de fysiska egenskaperna, (styrka, snabbhet ,spänst, koordination och kondition), tränas varje pass.

Erfarenhet och studier visar att allsidig träning och koordinativa färdigheter förenklar all inlärning samt utförande av rörelser. Därför vill vi så tidigt som möjligt skapa en koordinativgrund. Det är något barn och ungdomar har nytta av hela livet, oavsett vilken sport de utövar.

Fakta om koordination

“Men vad betyder detta ord och varför hör man talas om det hela tiden?”
Inom alla idrotter är en väl utvecklad koordination och teknik av stor betydelse för prestationsförmågan. Teknik är synonymt med färdigheter, medan uttrycket koordination omfattar alla de egenskaper som behövs för att idrottsutövaren ska kunna utföra tekniken. På så sätt är tekniken det synliga uttrycket för prestationsförmågan, medan god koordination är en förutsättning för en bra teknik.

Koordination betyder anpassning eller samordning och kan definieras som förmågan att samordna olika kroppsrörelser till varandra och omgivningen. Träning för att kunna koordinera olika rörelser och färdigheter kallas koordinationsträning.

Så egentligen vad mer konkret betyder då detta kanske du frågar dig?

Ska en spelare slå ett grundslag i tennis, sparka en frispark i fotboll, göra ett straffkast i handboll eller passa en innebandy boll till en medspelare aktiveras hjärnans relevanta muskler i rätt tidsordning, utvecklar tillräckligt med kraft för att utföra rörelsen med framgång. Har man outvecklad koordination sker detta samspel mellan hjärna och utförande med mindre bra framgång, exempelvis innebandypassningen blir ett hårt skott istället och bollen flyger förbi medspelaren etc.

Vad är bra koordination? Varför skall man träna allsidigt?

Ett kännetecken för en idrottsutövare med bra koordinationsförmåga är att utövaren kan lära sig nya rörelser och anpassa dessa till redan inlärda rörelser. Hade istället utövaren ovan en väl utvecklad koordination hade skottet istället varit en passning med precision. Det är just därför man skall träna allsidigt, koordinationen förbättras. Ta ytterligare ett exempel, tänk på en av våra framgångsrika idrottsmän el kvinnor, alla dessa nämner i intervjuer att de tränade flera sporter i yngre ålder. De kunde nästan välja att bli professionell i två och i vissa fall tre sporter. Detta är också ett tydligt tecken på att de tränat allsidigt. Något som är spännande är att de mest atletiska idrottarna är som idrottskamelonter, man kan nästan ej se vilken sport som är deras huvudsport då deras atletiska förmåga är nästintill optimal i flertal sporter.

Träning för att kunna lösa en given rörelseuppgift kallas teknikträning eller specialträning. De flesta tennisslagen kräver balansförmåga, rytmkänsla, reaktionsförmåga, rumsorientering, öga-hand koordination och att utövaren kan anpassa kraften i sina slag. Därför förebeds avancerad teknikträning bäst med hjälp av allsidig koordinationsträning. Det är just därför Stockholm Sport Academys träning är väl lämpat för idrottare som önskar utveckla sin koordination och därmed sin atletiska förmåga.